Správy

Dňa 7. septembra nás navždy opustil spoluzakladateľ a neskôr predseda Spolku segedínskych Slovákov, bývalý člen Segedínskej slovenskej samosprávy

Ján Fuzik.

Narodil sa 10. októbra 1957 v Kestúci. Novinársky diplom získal v Bratislave, potom pracoval doma vo svojom odbore. Bol zakladateľom a vedúcim slovenskej redakcie MTV v Segedíne, neskôr šéfredaktorom verejnoprávnej televízie. Bol predsedom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM), neskôr prvým hovorcom našej minority v maďarskom zákonodarnom zhromaždení a posledne od roku 2020 generálnym konzulom Maďarska v Osijeku.

Česť jeho pamiatke!

 

 
Ján Fuzik (naproti) uvádza svoj film v sídle Spolku segedínskych Slovákov v Segedíne (september 2012)

 
Ján Fuzik (vpravo) v kruhu dolnozemských Slovákov na recepcii u prezidenta SR v delegácii Stálej konferencie zahraničných Slovákov (október 2012)