Slovenské toponymá v Maďarsku

Magyar Slovenčina Prídavné meno Obyvatež Obyvatežka
Acsa Jača
Alberti (Albertirsa) Alberti (Albertirša) [-i] <nesklon.> Alberan Alberanka
Albertirsa Albertirša
Alsópetény Dolné Peany
Alsóregmec Dolný Regmec
Alsóregmec Nižný Redmec <zastar.>
Ambrózfalva Ambróz <adm.>
Ambrózfalva Ambrózka
Bács-Kiskun megye Báčsko-malokumánská župa
Bakony Bakonský les
Bakonycsernye Čerňa
Balassagyarmat Balašské Ďarmoty
Bánhida (Tatabánya) Bánhida (Tatabáňa)
Bánk Banka
Baranya megye Baranská župa
Béga Begej
Békés Békeš
Békés megye Békešská župa
Békéscsaba Békešská Čaba
Békésszentandrás Békešský Svätý Ondrej békešskosenondrejský
Bénye Bíňa
Bér Bír
Bereg vármegye Berežská župa
Bokor Bokor
Bokor Bukra <ízastar.>
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Boršodsko-abovsko-zemplínska župa
Budaörs Budaörš
Budapest Budapeš
Bükk Bukové hory
Bükkszentkereszt Nová Huta
Bükkszentlászló (Miskolc) Stará Huta (Miškovec)
Csabacsűd Čabačud
Csabaszabadi Čabasabadi [-d-] <neskl.>
Csanádalberti Čanádalbert
Csesztve Častva <zastar.> Častvan
Csesztve Čestva
Csobánka Čobánka
Csomád Čomád
Csongrád megye Čongrádska župa
Csorvás Čorváš
Csömör Čemer Čemeran
Csővár Čuvár
Dabas Dabaš
Debrecen Debrecín
Dél-alföldi régió Juhodolnozemská oblas
Dél-dunántúli régió Juhoozadunajská oblas
Domony Domoň
Domoszló Domosló
Dorog Dorog
Duna Dunaj
Dunaegyháza Dunaeďház
Dunántúl Zadunajsko
Ecser Ečer
Eger Jáger
Egyházasgyengeleg Dengeleg
Elek Elek
Erdőkürt Kir
Erdőtarcsa Erdőtarča
Észak-alföldi régió Severodolnozemská oblas
Észak-magyarországi régió Severomaďarská oblas
Esztergom Ostrihom
Fejér megye Stoličnobelehradská župa
Felsőpetény Horné Peany
Forró Forró <neskl.>
Füzér Fizér
Galgaguta Galgaguta <adm.>
Galgaguta Guta gutiansky Guan Guanka
Galgagyörk Ďurka
Galgamácsa Galgamáča
Garáb Garáb
Gerendás Gerendáš
Gödöllő Gedežov <zastar.>
Gödöllő Jedžovo <zastar.>
Gyömrő Demrov
Gyöngyös Dindeš <žud.>
Győr Ráb <zastaráv.>
Győr-Moson-Sopron megye Rábsko-mošonsko-šopronská župa
Hajdú-Bihar megye Hajducko-bihárska župa
Háromhuta Háromhuta
Hegyköz Medzihorie
Hernád Hornád
Heves megye Hevešská župa
Hollóháza Hollóháza
Hunyad vármegye Huňadská župa
Ipolyszög <r. Riba> Ryba <zastar.>
Irsa (Alberirsa) Irša (Albertirša)
Isaszeg Išaseg
Jásd Jášč
Jász-Nagykun-Szolnok megye Jasovsko-vežkokumánsko-solnocká župa
Kaposvár Kapošvár
Kardos Kardoš
Kéked Kéked
Kerepes Kerepeš
Keszeg Keseg
Kesztölc Kestúc
Kétbodony Bodoň Bodončan
Kétbodony Kétbodoň Kétbodončan
Kétsoprony Kétšoproň
Kisbágyon Báďon <zastar.>
Kisecset Kišečet <zastar.>
Kishuta Malá Huta
Kiskőrös Kiškéreš <zastaráv., žud.>
Kiskőrös Malý Kereš
Kisnána Malá Nána
Kistarcsa Malá Tarča
Komárom-Esztergom megye Komárňansko-ostrihomská župa
Komlóska Komlóška
Kondroros Kondoroš
Kóspallag Kóšpalag <zried.>
Kóspallag Kóšpallag
Körös Kriš
Közép-dunántúli régió Stredozadunajská oblas
Középhuta (Háromhuta) Stredná Huta (Háromhuta)
Közép-magyarországi régió Stredomaďarská oblas
Kutasó Kutašov <zastar.>
Legénd Legínd
Lucfalva <r. Lucina> Lucina
Maglód Maglód
Makó Makov
Máramaros vármegye Mamarošská župa
Márianosztra Márianostra
Márianosztra Nostra <žud.>
Markaz Markaz
Márkháza Márkháza
Maros Maruša <zastar.>
Maros Mureš
Mátra Matra matranský
Mátraalmás Suchá Huta
Mátraalmás Suhahuta <žud.>
Mátraalmás <része> Handerburská Hu <zastar.>
Mátraszentimre Alkár
Mátraszentimre Dolná Huta <nespr.>
Mátraszentistván Horná Huta
Mátraszentlászló FiškalitᚠHuta <zastar.>
Medgyesegyháza Medeš
Mende Menda <zastar.>
Mezőberény Požný Berinčok
Mikóháza Mikóháza
Miske Miška
Miskolc Miškovec
Mogyorósbánya Moďoróš
Mohora Mohora
Monor Monor
Mucsony Mučoň
Nagyalföld Dolná zem
Nagybánhegyes <r. Tótbánhegyes> Slovenský Bánhedeš <zastar.>
Nagybánhegyes <r. Tótbánhegyes> Vežký Bánhedeš
Nagycserkesz Čerkes <žud.>
Nagycserkesz Vežký Čerkes
Nagyhuta Vežká Huta
Nagykanizsa Kaniža <zastar.>
Nagy-Milic Vežký Milič
Nagytarcsa Vežká Tarča
Nézsa Nežovce <zastar.>
Nézsa Níža
Nógrád Novohrad
Nógrád megye Novohradská župa
Nógrádkövesd Kivešd <zastar.>
Nógrádsáp Šápov šápovský
Nőtincs Netejč
Nyíregyháza Níreďháza
Nyugat-dunántúli régió Západozadunajská oblas
Óhuta (Háromhuta) Stará Huta (Háromhuta)
Ómassa (Miskolc) Stará Maša (Miškovec)
Oroszlány Orosláň
Oroszlány Oroslán <zried.>
Ózd Ózd
Örménykút Irminčok
Ősagárd Agárd
Öskü Eška
Pálháza Pálháza
Pásztó Pastúchovo
Patvarc Patvarec
Patvarc Potvorec <zastar.>
Pécs Päkostolie <zastaráv.>
Perbál Perbaj
Perbál Perbal <adm.>
Pest megye Peštianska župa
Péteri Peterka
Pilis Pilíš
Piliscsaba Pilíšska Čaba
Piliscsév Čív
Pilisszántó Santov
Pilisszentkereszt Mlynky
Pilisszentlászló Senváclav
Pilisszentlélek (Esztergom) Hu (Ostrihom)
Pitvaros Pitvaroš
Pomáz Pomáz
Pusztaberki Pustaberki
Püspökhatvan Pišpek
Répáshuta Répašská Huta
Rétság Rétšág
Rudabányácska Baňačka
Sajó Slaná
Sajóbábony Šajóbáboň
Sajópálfalva Šajópálfalva
Salgótarján Šalgótarján
Salgótarján Šalgov-Tarjany <zastar.>
Sámsonháza Šámšon <nespr.>
Sámsonháza Šámšonház
Sári (Dabas) Šára (Dabaš)
Sárisáp Šáp <žud.>
Sárisáp Šárišáp
Sarkadkeresztúr Šarkadkerestúr
Sátoraljaújhely Nové Mesto pod Šiatrom
Somogy megye Šomodská župa
Sopron Šopron
Sóskút Šóškút
Súr Šúr <zastar.>
Szabadkígyós Sabadkiďóš
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Sabolčsko-satmársko-berežská župa
Szamos Samoš
Szanda Sanda <zastar.>
Szapár Capár
Szarvas Sarvaš
Szátok Sátok <zastar.>
Szeged Segedín [-d-] segedínsky Segedínčan Segedínčanka
Székesfehérvár Stoličný Belehrad
Szekszárd Seksárd
Szentendre Senondrej senondrejský
Szirmabesnyő Bešeňovo* <zastar.>
Szolnok Solnok <zastzar.>
Szombathely Kamenec <zastar.>
Sződ Séď <adm.>
Sződ Sejď
Szuha Suchá
Szuha Suha <žud.>
Szúpatak Suchý Potok <zastar.>
Szúpatak Súpotpk <zastar.>
Szügy Sudice
Tardosbánya Tardoš
Tárnok Tárnok
Tatabánya Tatabáňa
Telekgerendás Telekgerendáš
Terény Terany
Tisza Tisa
Tolna megye Tolnianska župa
Tótkomlós Slovenský Komlóš
Ugocsa vármegye Ugočská župa
Újhuta (Háromhuta) Nová Huta (Háromhuta)
Újmassa (Miskolc) Nová Maša (Miškovec)
Ung vármegye Užská župa
Ungvár Užhorod
Vác Vacov vacovský
Vácbottyán Boany* <zastar.>
Vácegres <r. Zsidó> Vácegreš
Vácegres <r. Zsidó> Egreš
Vácegres <r. Zsidó> Židov <zastar.>
Vágáshuta Vágašská Huta
Vajdabokor Vajdabokor
Vanyarc Veňarec
Vas megye Vašská župa
Vas megye Železná župa
Vértesszőlős Síleš
Veszprém Vesprém
Veszprém Vesprím <zastaráv.>
Veszprém megye Vesprémska župa
Veszprém megye Vesprímska župa <zastaráv.>
Zala megye Zalianska župa